Learn. Lead. Innovate.

Learn. Lead. Innovate

tiistai 7. kesäkuuta 2022

Rehtorin sanat ylioppilaille kevät 2022

 


Arvoisa juhlaväki

”Me olemme sitä mitä me toistuvasti teemme. Erinomaisuus ei siis ole yksittäinen teko, vaan tapa”näin sanoi antiikin filosofi ja luonnontutkija Aristoteles yli 2000 vuotta sitten. Aristoteles muuten perusti Lykeion nimisen oppilaitoksen, josta myös lukion nimitys tulee. Olemme siis pieni osa tätä pitkää jatkumoa.

Kulunut kevät on asettanut meidät pohtimaan laajemminkin elämän suuria ja syvempiä kysymyksiä.Olemme joutuneet pohtimaan hyvän ja pahan olemusta sekä inhimillisyyttä. Meillä normaaleina pidetyt asiat kuten elämän kunnioitus ja rauha eivät ole toteutuneet kaikkialla. Myös Aristoteles ja muut antiikin viisaat ovat pohtineet ihmisyyttä ja hyvää elämää. Mistä hyvä ja nautinnollinen elämä koostuu?

Olen tullut siihen johtopäätökseen, että loppupeleissä elämän hienoimmat hetket palautuvataineettomiin arvoihin, jotka ovat itsessään runsaita ja ehtymättömiä. Perusturvallinen elämä koostuu perheestä, läheisistä, ystävistä sekä muista sosiaalisista kontakteista ja luonnosta. Nämä kaikki ovat ilmaisia. Näistä elementeistä syntyvät myös elämän mielekkyys, merkitys ja lopulta myös motivaatio tekemiseen. Kannattaa pitää asiat yksinkertaisina. Keep it simple, sanoi joku toinen viisas.

Tätä ajatusta tuki myös syksyllä tehty tekoälyavusteinen hyvinvointi- ja jaksamiskysely yhdessäkummiyritys Aiwo Digitalin kanssa. Kyselyn tuloksena lukion opiskelijoiden jaksamista tukivat parhaiten ystävät ja kaverit, perhe ja lähipiiri, urheilu ja liikunta, opettajat ja henkilökunta sekäjatkuva kannustaminen ja tukeminen. Tämä meidän aikuisten on hyvä muistaa.

Kestävän kehityksen sertifikaatin kehittämiskohteena oli tänä lukuvuonna vaatetusteollisuus. Nostimme tarkasteluun vaatetusteollisuuden, koska aihe puhuttelee nuoria ja vaatetusteollisuus käyttää runsaasti vettä prosesseissaan ja ajoittain kannustaa myös pikamuotiin. Saimme korkeakoululuentoja vaatteiden kierrätyksestä ja kiertotaloudesta, älyvaatteista sekä vastuullisista puukuitupohjaisista tekstiilikuiduista. Tämä haastaa pohtimaan omaakin pukeutumistaan.

Kestävä kehitys huomioitiin myös oppivelvollisuuden laajentumisessa 18 ikävuoteen. Hankimme lukion ykkösille yritysmaailmasta kierrätettävät Lukiolaiskannettavat ja sähköisten digikirjojen ja –materiaalien kirjo laajeni joka oppiaineeseen. Korkeakouluyhteistyötä tiivistettiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutin kanssa. He järjestivät lukion ykkösille biotalousopintoja sekä keväällä InnoFlash yrittäjyysopinnot. InnoFlashissä lukion opiskelijatiimit saivat vaativan toimeksiannon kummiyritys Ommelliselta ratkottavakseen. Tällainen yritysyhteistyö ontoiminnallemme elinehto ja se yhdisti mainiosti korkeakouluopinnot lukio-opintoihin.

Tulevat ylioppilaat ovat joutuneet testaamaan toden teolla omaa resilienssiään eli kriisikestävyyttään tai psykologista palautumiskykyään. Koko teidän lukiopolkuanne on värittänyt korona pandemia. Toivottavasti ”iso K” – korona  on kasvattanut teistä vahvempia ja olette saaneet tilalle uusia opiskelutaitoja. Vaikka Wanhojen tansseissa, penkkareissa, yo-kokeissa sekä muissa lukion tapahtumissa oli paljon muutoksia ja ”säätöä”, selvisitte niistä joustavasti ja voittajina maaliin. Ne ovat jälkikäteen ajatellen arvokkaita kokemuksia ja ennen kaikkea oppia. Osaatte toimia hienosti muuttuvissa olosuhteissa. Näitä hybridioppimisen taitoja ja sitkeyttä tarvitaan taatusti jatko-opinnoissa ja niistä on teille tulevaisuudessa hyötyä.

Joukossanne on huipputyyppejä, urheilijoita, motivoituneita opiskelijoita ja kansainvälisiämoniosaajia. Erityisesti mieleeni jäivät yrittäjyys- ja kekeryhmien tempaukset. Yrittäjyystiimikehitti mainion opiskelijakahvilan Cafe de Keijon ja oppi konkreettisesti kahvilanpyörittämisestä jaliiketoiminnasta.

Korona aikaan mukavan piristyksen toi myös Muuramen lukion 25-vuotisjuhlat risteilyteemalla.Erittäin kekseliäitä ja yritteliäitä oppimisprojekteja molemmat.

Kenties tärkeimpänä asiana toivoisin teidän muistavan ja omaksuvan kestävän kehityksen tavoitteemme : elää kestävää elämäntapaa ja huomioida muut. Se riittää.Teistä ei hennoisi luopua, mutta siipenne kantavat kyllä maailman tuulissa.

Kiitos ja hyvää jatkoa elämäänne!

Aki Puustinen

Rehtori Muuramen lukio

 

 

 


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti