Learn. Lead. Innovate.

Learn. Lead. Innovate

tiistai 7. kesäkuuta 2022

Rehtorin sanat ylioppilaille kevät 2022

 


Arvoisa juhlaväki

”Me olemme sitä mitä me toistuvasti teemme. Erinomaisuus ei siis ole yksittäinen teko, vaan tapa”näin sanoi antiikin filosofi ja luonnontutkija Aristoteles yli 2000 vuotta sitten. Aristoteles muuten perusti Lykeion nimisen oppilaitoksen, josta myös lukion nimitys tulee. Olemme siis pieni osa tätä pitkää jatkumoa.

Kulunut kevät on asettanut meidät pohtimaan laajemminkin elämän suuria ja syvempiä kysymyksiä.Olemme joutuneet pohtimaan hyvän ja pahan olemusta sekä inhimillisyyttä. Meillä normaaleina pidetyt asiat kuten elämän kunnioitus ja rauha eivät ole toteutuneet kaikkialla. Myös Aristoteles ja muut antiikin viisaat ovat pohtineet ihmisyyttä ja hyvää elämää. Mistä hyvä ja nautinnollinen elämä koostuu?

Olen tullut siihen johtopäätökseen, että loppupeleissä elämän hienoimmat hetket palautuvataineettomiin arvoihin, jotka ovat itsessään runsaita ja ehtymättömiä. Perusturvallinen elämä koostuu perheestä, läheisistä, ystävistä sekä muista sosiaalisista kontakteista ja luonnosta. Nämä kaikki ovat ilmaisia. Näistä elementeistä syntyvät myös elämän mielekkyys, merkitys ja lopulta myös motivaatio tekemiseen. Kannattaa pitää asiat yksinkertaisina. Keep it simple, sanoi joku toinen viisas.

Tätä ajatusta tuki myös syksyllä tehty tekoälyavusteinen hyvinvointi- ja jaksamiskysely yhdessäkummiyritys Aiwo Digitalin kanssa. Kyselyn tuloksena lukion opiskelijoiden jaksamista tukivat parhaiten ystävät ja kaverit, perhe ja lähipiiri, urheilu ja liikunta, opettajat ja henkilökunta sekäjatkuva kannustaminen ja tukeminen. Tämä meidän aikuisten on hyvä muistaa.

Kestävän kehityksen sertifikaatin kehittämiskohteena oli tänä lukuvuonna vaatetusteollisuus. Nostimme tarkasteluun vaatetusteollisuuden, koska aihe puhuttelee nuoria ja vaatetusteollisuus käyttää runsaasti vettä prosesseissaan ja ajoittain kannustaa myös pikamuotiin. Saimme korkeakoululuentoja vaatteiden kierrätyksestä ja kiertotaloudesta, älyvaatteista sekä vastuullisista puukuitupohjaisista tekstiilikuiduista. Tämä haastaa pohtimaan omaakin pukeutumistaan.

Kestävä kehitys huomioitiin myös oppivelvollisuuden laajentumisessa 18 ikävuoteen. Hankimme lukion ykkösille yritysmaailmasta kierrätettävät Lukiolaiskannettavat ja sähköisten digikirjojen ja –materiaalien kirjo laajeni joka oppiaineeseen. Korkeakouluyhteistyötä tiivistettiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutin kanssa. He järjestivät lukion ykkösille biotalousopintoja sekä keväällä InnoFlash yrittäjyysopinnot. InnoFlashissä lukion opiskelijatiimit saivat vaativan toimeksiannon kummiyritys Ommelliselta ratkottavakseen. Tällainen yritysyhteistyö ontoiminnallemme elinehto ja se yhdisti mainiosti korkeakouluopinnot lukio-opintoihin.

Tulevat ylioppilaat ovat joutuneet testaamaan toden teolla omaa resilienssiään eli kriisikestävyyttään tai psykologista palautumiskykyään. Koko teidän lukiopolkuanne on värittänyt korona pandemia. Toivottavasti ”iso K” – korona  on kasvattanut teistä vahvempia ja olette saaneet tilalle uusia opiskelutaitoja. Vaikka Wanhojen tansseissa, penkkareissa, yo-kokeissa sekä muissa lukion tapahtumissa oli paljon muutoksia ja ”säätöä”, selvisitte niistä joustavasti ja voittajina maaliin. Ne ovat jälkikäteen ajatellen arvokkaita kokemuksia ja ennen kaikkea oppia. Osaatte toimia hienosti muuttuvissa olosuhteissa. Näitä hybridioppimisen taitoja ja sitkeyttä tarvitaan taatusti jatko-opinnoissa ja niistä on teille tulevaisuudessa hyötyä.

Joukossanne on huipputyyppejä, urheilijoita, motivoituneita opiskelijoita ja kansainvälisiämoniosaajia. Erityisesti mieleeni jäivät yrittäjyys- ja kekeryhmien tempaukset. Yrittäjyystiimikehitti mainion opiskelijakahvilan Cafe de Keijon ja oppi konkreettisesti kahvilanpyörittämisestä jaliiketoiminnasta.

Korona aikaan mukavan piristyksen toi myös Muuramen lukion 25-vuotisjuhlat risteilyteemalla.Erittäin kekseliäitä ja yritteliäitä oppimisprojekteja molemmat.

Kenties tärkeimpänä asiana toivoisin teidän muistavan ja omaksuvan kestävän kehityksen tavoitteemme : elää kestävää elämäntapaa ja huomioida muut. Se riittää.Teistä ei hennoisi luopua, mutta siipenne kantavat kyllä maailman tuulissa.

Kiitos ja hyvää jatkoa elämäänne!

Aki Puustinen

Rehtori Muuramen lukio

 

 

 


tiistai 1. helmikuuta 2022

Hyvinvoinnin tilannekuvan muodostaminen tekoälyn avulla FinEduAI lukioissa

 


Lukiokoulutuksen webinaari Kouluterveyskyselyn tuloksista 3.2.2022. Tekoälylukioiden ja FinEduAI tekoälyhankkeen tilannekuvan muodostaminen Aiwo Digital Oy:n tekoälyavusteisella työkalulla. Laadullinen analyysi. 

torstai 27. tammikuuta 2022

Kestävyyskasvatus Case Muuramen lukio


Jyväskylän yliopiston Tiedettä kaikille -tapahtumassa Kestävyyskasvatuksen työpajaesitys. Työpaja kuuluu Päijänne biosfääriksi hankekokonaisuuteen. 

keskiviikko 8. joulukuuta 2021

Onnea ylioppilaat, Suomi 104 vuotta ja Muurame 100 vuotta !

JUHLAPUHE 

 Arvoisa juhlaväki 

Tänään juhlimme uusia ylioppilaita ja 104 vuotiasta Suomea sekä 100 vuotiasta Muuramea. Suomen ja myös Muuramen taival agraarisesta maatalousyhteiskunnasta maailman kehittyneimpien maiden ja kuntien joukkoon on ollut huikea. 

100 vuotta sitten Suomi ja Muurame olivat nykytermein kuvattuina kehitysmaita. Leimaa-antavaa näille molemmille paikoille oli korkea syntyvyys, mutta myös korkea lapsikuolleisuus, lyhyt elinajanodote sekä palvelu- ja elinkeinoelämän kehittymättömyys. Näistä päivistä molemmat ovat tehneet sen kuuluisan tiikerinloikan. 

Sadassa vuodessa niin Suomi kuin Muuramekin ovat nousseet monella mittarilla asuinpaikkojen aateliin. Suomi on koulutuksen mallimaa maailmassa ja sitä on myös kotikuntamme Muurame. Muuramessa asuu Suomen 6. koulutetuin väestö. Joinakin vuosina Muuramessa on ollut mm. insinöörejä toiseksi eniten heti Espoon jälkeen. Korkeaan koulutustasoon on myös lukion vastattava laadukkaalla ja korkeatasoisella opetuksella. Siinä olemmekin onnistuneet mainiosti. 

Suomi pärjää hyvin teollisissa innovaatioissa ja myös lukio on ottanut pitkiä askeleita digitalisaation edistämisessä. Näitä digiloikkia ovat olleet Lukiolaiskannettavat, oppimateriaalien sähköistäminen ja erilaiset opetusteknologia hankkeet kuten virtuaalitodellisuus ja tekoäly. Huomion arvoista on se, että mm. nobelistien innovaatiota tutkittaessa rationaalisuus, kovat tieteet ja tieto ovat loistaneet poissaolollaan tai niitä on ollut vähän. Sen sijaan kehollisuus, tunne ja luova potentiaali ovat olleet ne keskeiset elementit uuden synnyttämisessä. Olemme lukiolla onnistuneet yhdistämään nämä kaksi : kovan ja pehmeän puolen. Teimme syksyllä tekoälypohjaisen laadulliseen analyysiin pohjaavan hyvinvointi- ja jaksamiskyselyn kummiyritys Aiwo Digital Oy:n kanssa. Tämä analyysi antaa meille täysin uutta dataa ja informaatiota sekä tilannekuvaa lukion yhteisön hyvinvoinnista. 

Olemme miettineet paljon viime aikoina mitä on hyvinvointijohtaminen? Siinä keskeistä on ilmapiirin merkitys – on sitten kyseessä lukio, kunta tai valtio. Ilmapiirin ja hengen vaikutus onnistumiseen voi olla jopa 30%. Urheilijat tietävät tämän varsin hyvin. Jos yhteisöllinen toimintakulttuuri tukee liikunnallista pedagogiikkaa ja ajattelua, on mahdollista päästä hyvinvoinnissa eteenpäin. 

Hyvinvoinnista on lyhyt matka hyvinvointivaltioon, jota Suomikin on. Tämä on ehkä se Suomen suurin innovaatio koskaan. Hyvinvointivaltiosta saamme nauttia joka päivä, ilmaisen opetuksen, kouluruoan, terveys- ja sosiaalipalveluiden sekä liikuntapalveluiden kautta. Nämä kaikki palvelut ovat Muuramessa erinomaisella tasolla. Pidetään tästä kiinni, niin meidän kaikkien on hyvä elää turvallisessa ja itsenäisessä Suomessa ja Muuramessa. 

Ja sitten päivän tärkeimpään teemaan - teihin hyvät abiturientit. Tulevista ylioppilaista meille jäi hyvin myönteinen kuva. 

Mauri : Harmi kun Mauri ei päässyt paikalle tänne lakkiaisjuhlaan, mutta isänmaata on puolustettava arkena ja pyhänä. Mauri toimi lukion hovivalokuvaajana vuosia ja ottamasi mestariteokset mm. lukion metsäretkeltä ovat edelleen käytössä kuvituskuvina. Olit mukana aktiivisesti myös VR ja tekoälyhankkeissa. Rakkaasta harrastuksestasi tulee ilmeisesti myös ammattisi, jonne olet hakeutumassa armeijan jälkeen. 

Eelis : Sinulla on hyvä asenne työntekoon. Jaksoit tehdä töitä lukiotyön ohella mm. Riihivuoressa. Säilytä tuo tärkeä asiakaspalveluasenteesi myös jatkossa. Sinulla oli aina aikaa muutamalle sanaselle kiireisen työn lomassa. Sanotaan, että kaiken voi oppia paitsi asennetta. Sinulla on se jo valmiina. 

Maria : Sinulla on iloinen ja pirtsakka ote elämään ja koulunkäyntiin. Toit positiivisuuttasi myös lukion opiskelijakunnan hallitukseen, jossa toimit jäsenenä. Edustin hienosti lukiota Ylen radiolähetyksessä uusille ylioppilaille ja nostit esiin yhteisön ja ihmiset. Säilytä tuo valoisa suhtautumisesi uusiin asioihin. Olen kuullut, että olet suuntaamassa hieman kauemmas uusiin haasteisiin. Onnea sillekin tielle. 

Niilo : Olet liikunnallinen tyyppi. Tiedämme, että liikunnan ja oppimisen liitto on keskeinen. Hyvä liikunnallinen harrastus auttaa tekemään suunnitelmia, kestämään pettymyksiä ja yrittämään uudelleen. Muistan sinut Muuramelaisen etusivulta vuosi sitten kun kehuit lukiotamme sanomalla : Muuramen lukion on vaatimattomasti paras. Kiitos noista lämpimistä sanoistasi. 

Kiitos teille kaikille näistä yhteisistä vuosista ja toivon menestystä jokaiselle elämässänne. Oikein hyvää joulunodotusta ja itsenäisyyspäivää kaikille !