Learn. Lead. Innovate.

Learn. Lead. Innovate

sunnuntai 4. kesäkuuta 2023

Uusille ylioppilaille !


 JUHLAPUHE


Arvoisa juhlaväki

 ”Ei voi olla niin, että opiskelija lähtiessään yliopistosta olisi ratkaissut kaikki tieteen ja elämän   

arvoitukset. Riittää, että hän on ratkaissut yhden, siinä tapauksessa, että hän on ratkaissut sen itse”.

Näin tokaisi kansallisfilosofimme J.V. Snellman akateemisesta opiskelusta vuonna 1840.

 

Tämä asia on nyt ajankohtaisempi kuin koskaan. Tekoälysovellus Chat GPT on ihmetyttänyt

akateemisia piirejä viime vuoden aikana. Tekoälysovelluksen avulla on pystynyt tuottamaan

asiatekstejä, ideointia, laskuja ja jopa koodaamista todella helposti eri kielillä. Sovellus voi

helpottaa joitakin kirjoitusprosesseja, mutta siihen sisältyy vakava ongelma. Algoritmien tuottama

teksti ei ole sinun omaasi vaan joidenkin muiden tekstejä ja ajattelua. Kyse on siis plagioinnista

ja toisten tekstien kopioinnista. Tämä pitää muistaa hyödyntäessä tekoälypohjaisia

sovelluksia. Tekoäly on hyvä renki, mutta huono isäntä. Oppiminen on jotakin ihan muuta.

 

Muuramen lukio osallistui ensimmäistä kertaa Keski-Suomen korkeakouluviikolle. Viikon aikana

lukion kakkosluokkalaiset suorittivat haluamiaan korkeakouluopintoja Jyväskylän yliopistossa,

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa tai Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Valittavana oli

kymmeniä eri alojen peruskursseja. Korkeakouluviikko madaltaa opiskelijoiden kynnystä

korkeakouluopintoihin ja tekee tutuksi eri aloja laajasti. Ehdottomasti jatkoon.

 

Syksyllä alkanut Erasmus+ yhteistyö hollantilaisen Lentiz Reviumlyceumin kanssa sai jatkoa

keväällä. Liikuntatutorit ja School on the Move hanke järjestivät liikunnallista toimintaa

vierailemme talvisessa Suomen luonnossa. Toinen Euroopan Unionin rahoittama opintoretki

suuntautui eurooppalaisen vallan ytimeen Ranskan Strassbourgiin. Siellä tutustuimme Euroopan

parlamenttiin ja Euroopan neuvostoon. Eurooppalaiselle rauhanomaiselle arvomaailmalle ja

kansainväliselle dialogille on tänä päivänä kysyntää. Lukuvuoden aikana saimme kansainvälisiä

vieraita mm. Uzbekistanista ja Vietnamista. Toimintakulttuurimme kiinnostaa myös maailmalla.

Laadusta seuraa aina jotakin.

 

Yrittäjyydessä elimme juhlavuotta. Lukion työosuuskunta Kisälli täytti kunnioitettavat 20 vuotta.

Kutsuimme Kisällin talousvastaavat, hallituksen jäsenet sekä Innolan Duuniringin valmentajat

vuosien varrelta juhlakahveille. 20 toimintavuoden aikana Kisälli on toiminut upeana yrittäjyyden

oppimisympäristönä muuramelaisille nuorille. Jos uskoo asiaansa, pienestä voi kasvaa jotakin

suurta. Kisälli on tarjonnut sadoille opiskelijoille työtilaisuuksia ja oppeja. Liikevaihtoakin on tuona

aikana kertynyt hulppeat 285 000 €. Yrittäjyytemme kukoistaa.

 

Kestävän kehityksen sertifikaatti uusittiin taas onnistuneesti. Kolmen vuoden aikana kehitystyötä

tehtiin kolmessa teemassa : vastuullisemmassa ruokahuollossa, nuoria lähellä olevassa

vaatetusteollisuudessa sekä runsaasti luonnonvaroja kuluttavassa matkailuteemassa. Pienetkin

askeleet näissä kolmessa parantavat luonnonympäristön tilaa ja elämisen edellytyksiä maailmassa.

Uudeksi kolmivuotisteemaksi valittiin arvostus ; luonnon, elinympäristön, kouluyhteisön, toisten

ihmisten ja itsensä arvostaminen. Asenteet, tunteet, toisten kohtaaminen ja yhteisöllisyys liittyvät

aina läheisesti arvostuksen teemaan. Hyviä - tavoittelemisen arvoisia asioita kaikki.

 

Alumnit eli entiset opiskelijat ovat meille hyvin tärkeä osa yhteisöämme. Vuonna 2001 aloittaneet

opiskelijamme pitivät lukion ensimmäisen luokkakokouksen. 01C ryhmänohjaajana osallistuin

tuohon kokoukseen. Oli hieno huomata miten nuoret olivat päässeet elämässään eteenpäin : oli

 

perheitä, lapsia, upeita työpaikkoja ja titteleitä, mutta silti ihmiset ja perusluonne olivat entisellään.

Totesimme yhdessä, että 22 vuotta on kulunut nopeasti. Kaikki on muuttunut, mutta silti ei mikään.

Jännä juttu sekin.

 

Jos alumnit ovat meille tärkeitä, niin ovat entiset kollegatkin. Matematiikan ja fysiikan lehtori

Hannu Reijonen istuu nyt viimeistä kertaa kevätjuhlassa. Siirryt varhennetun eläkkeen kautta

nauttimaan ansaittua eläkettä. Nautit laajaa arvostusta opiskelijoiden ja kollegoiden keskuudessa.

Sinun ja opiskelijoidesi välille on muodostunut lämmin suhde, se on parasta opettajuutta. Kiitos

yhteisistä työvuosista.

 

Tulevien ylioppilaiden kanssa olemme kokeneet paljon yhdessä. Olemme käyneet ulkomailla,

eduskunnassa, EU parlamentissa, tehneet töitä porukalla ja ottaneet vieraita vastaan. Olemme olleet

enemmän kollegoita ja työkavereita kuin opettajia ja opiskelijoita. Minusta tämä tasa-arvoisuus on

ollut hienoa ja ehdoton rikkaus. Meillä on paljon yhteistä jaettavaa ja muisteltavaa. Muistan

lämmöllä penkkaripäiväänne kun valitsitte keskuudestanne Vuoden tsempparia, Vuoden

muusikkoa, Vuoden taiteilijaa, Vuoden urheilijaa tai Vuoden työmyyrää jne. Ne kaikki ovat totta.

Teissä on runsaasti potentiaalia ja mahdollisuuksia mihin vain. Hyödyntäkää taitonne ja olkaa

edelleenkin rohkeita ja luovia. Älkääkä unohtako lasta itsessänne.

 

Hullutelkaa. Se on luovuuden elinehto.

 

Kiitos ja hyvää jatkoa elämäänne!

 

Aki Puustinen

Rehtori / Muuramen lukio

 

maanantai 29. toukokuuta 2023

Muuramen lukion työosuuskunta Kisälli 20 vuotta !

Vuosi 2021 oli osuuskunnan 20. kokonainen toimintavuosi. Huomionarvoista on, että näiden 20 vuoden aikana lukion osuuskunnan kautta on pyörinyt rahaliikennettä lähes 287 000 € ja se on työllistänyt monta muuramelaista nuorta. Kisällin 20. syntymäpäivävuotta juhlittiin juhlakahvilla 27.4.2023, jonne kutsuttiin kaikki yhdeksän talousvastaavaa, hallituksen jäsenet sekä Innolan valmentajat. Suur-Jyväskylän lehti kävi tekemässä lehtijutun Kisällistä ja näistä muisteloista.

 


Suur-Jyväskylän lehti 3.5.2023

 

Kisälli on painottanut toiminnassaan Kisällin tunnettavuuden lisäämistä yhteistyössä yrittäjyystalo Innolan kanssa. Kisälli on pyrkinyt myös linkittämään toimintansa tiiviimmin koulun muun toiminnan kanssa. Lisäksi nuorten omasta ideoinnista lähteneitä projekteja on toteutettu. Vuoden toimintaan kuului lisäksi lukuisia työtehtäviä sekä uusien yhteistyösopimuksien syntymisiä.

Työosuuskunta Kisällin tavoitteena on toimia lukiolaisten omana oppimistyökaluna työelämään. Kisälli mahdollistaa nuorille toteuttaa omia projektejaan sekä ottaa vastaan työtehtäviä ja saada lisäansioita. Lukion opiskelijat saavat näin luotua kontakteja yrityksiin sekä kaivattua työkokemusta ja käytännönharjoittelua teoreettiseen lukio-opetukseen.

Pyrimme edistämään nuorten kasvua tukemalla aktiivisuutta, omatoimisuutta, yritteliäisyyttä ja vastuunottoa omasta elämästä.

Tärkeää Kisällille on myös avoimuus ja demokratia. Kisälli tahtoo olla innostava ja avoin yhteisö, joka luo uutta ja kehittää lukioympäristöä.

Muita lähiajan tavoitteita ovat tunnettavuuden parantaminen lukion opiskelijoiden keskuudessa sekä se, että valtaosa lukiolaisista olisi mukana Kisällin toiminnassa. Pitemmällä aikavälillä pyrimme toimimaan malliesimerkkinä yrittäjyystalojen (Innola) ja lukioiden yhteistyöstä. Tavoittelemme roolia lukioiden osuuskuntien koulutuskoordinaattorina sekä maakunnallisesti näkyvänä vaikuttajana.

Kisällin mallin mukaan osuuskuntia on syntynyt noin kymmenen kappaletta, muun muassa Heinävedelle (Käskassara), Juankoskelle (Pisnes) ja Kauniaisiin (Grani). Viimeisempänä osuuskunnat syntyivät Suomussalmelle ja Riihimäelle (2021)

Aki Puustinen

Toiminnanjohtaja 

Kisälli

maanantai 27. maaliskuuta 2023

Data driven school

 


            Collecting data with AI tool by Aiwo Digital Oy 


Creation of an efficient internal system for ensuring the quality of education: the algorithm for creating and key elements for measuring the quality of education, self-assessment tools. 

 The key element is the client and student. We call our system student oriented system or

 entrepreneurial way of leading the school. We focus on data driven school.

 

We try to collect different kind of information and data from our students. We have created our

 own quality system / certification with various inquiries from our students. Every year we have

 three polls : 


First we ask and measure students’ health and well-being, how they feel they studies

 and life. This was crucial important during Covid19 time. 


Second we ask students internal information about different courses (how student for example felt 

certain course and what pedagogical methods were used in that specific course). 


Third we ask few questions from our alumni which have graduated from our school 2 years ago. 

Where they are now, are they studying or working, how they feel their life in general and what they 

remember about our school.

 

We collect this important data from present and former students. We think that all those

 students, parents and teachers are our crucial tribe. We really call them the tribe. We have also used

 artificial intelligence collecting that data. AI categorizes these enormous data mass in few

 seconds. Leading the school is also collecting data and changing school from that

 feedback.

 

School must have targets and goals. We set goals every school year in next following areas :

 

1.       Pedagogical experiences for methodological development

2.      Visitors and visits for networking

3.      Sustainability actions

4.      Student suggestions

5.      Working life contacts

 

After season we measure how many actions we had in these goals. Numbers are easy to identify and numbers don’t lie. 


Data is king !


maanantai 5. joulukuuta 2022

Rehtorin sanat ylioppilaille : Onnellinen lukio

    

Arvoisa juhlaväki

Suomalainen ylioppilastutkinto viettää juhlavuotta. Elokuussa tuli kuluneeksi 170 vuotta siitä, kun. Venäjän tsaari Nikolai I vahvisti yliopiston statuutit eli säädökset kirjallisten kokeiden ottamisesta suullisten kokeiden rinnalle. Samalla ylioppilaskokeet sidottiin lukion oppimäärään. Nämä lakkiaiset ovat siis osa tätä pitkää historiallista jatkumoa.

Tänään juhlitaan myös Suomen itsenäisyyspäivää. Yllättävää on, että ylioppilastutkinto on paljon iäkkäämpi kuin Suomi itsenäisenä valtiona. Ylioppilastutkinto ja yliopistot loivat pohjaa itsenäiselle Suomelle autonomian aikana Venäjän valtakunnassa. Puhuttiin kansallisen heräämisen ajasta. Myös nyt vuoropuhelu ja dialogi Venäjän kanssa on eriarvoisen tärkeää. Meidän pitää ymmärtäätoisiamme paremmin.

Valvoessani syksyn ylioppilaskirjoituksia tässä samassa salissa, katseeni kiinnittyi tuohon sanaan Muurame. Sehän koostuu jotenkin kahdesta eri sanasta muu ja me. Tuon muun tai muiden kohtaaminen on meille tärkeää. Muurame on demografialtaan eli väestöltään hyvin samanlaista – ulkomaalaisia meillä on vähän. Juuri sen tähden meidän tulee tavoitella kansainvälisyyttä.

Lukiona ja paikallisesti pyrimme vaalimaan tuota ME-sanaa ja ME-henkeä. On upeaa kuulua Muuramen lukion heimoon ja saada siitä yhteisöllistä tukea. Myös Muuramen kunta tunnetaan kasvavana ja kehittyvänä kuntana. Vuodesta 1972 vuoteen 2021 Muuramen kunta kasvoi 3. eniten Suomen kunnista – huikeat 187 %. Jatkamme edelleen tällä kasvun tiellä ja lukio on tärkeä palanen toimivaa ja palvelevaa kuntaa. Muuramen kunnan tavoite on olla Maailman onnellisin Muurame.  Pidetään siis huolta meistä ja muista – niin hyvä tulee.

Syksyn aikana teimme kaksi kansainvälistä opintomatkaa: Strasbourgiin Ranskaan ja Maasluisiin Hollantiin. Tällainen kansakuntien keskinäinen yhteydenpito ja ymmärrys on hyvin tärkeää juuri nyt. Strasbourgin kävijät tutustuivat EU instituutioihin Euroopan neuvostoon ja parlamenttiin.Nämä ylikansalliset eurooppalaiset organisaatiot valvovat mm. ihmisoikeuksia ja tärkeää oikeusvaltioperiaatetta Euroopan alueella. Hollannin opintomatkan keskiössä olivat liikuntatutorit, jotka edistävät opiskelijoiden päivittäistä fyysistä ja henkistä hyvinvointia sekä terveellisiä elämäntapoja. Tällainen kansainvälisyys linkittää meidät eurooppalaiseen arvoyhteisöön. Itsenäisyys ei siis saa tarkoittaa itsepäisyyttä, vaan keskinäistä kunnioitusta ja arvostusta.

Ja sitten päivän tärkeimpään teemaan - teihin hyvät abiturientit.

Bugra : olet todella sosiaalinen, iloinen ja työteliäs kaveri. Harrastuksesi koripallo on hyvä kehittävä laji. Sitä kannattaa jatkaa.

Minttu : olet rento ja helposti lähestyttävä tyyppi. Olet kielellisesti lahjakas.

Viena : sinulla on kielellistä lahjakkuutta ja ajattelun taitoja. Luovuutesi on yhteydessä näihin.

Maisa : olet aina iloinen ja yhteistyökykyinen nuori. Kanssasi on helppo tehdä töitä.

Teemu : harrastat ja teet työksesi sosiaalisen median markkinointia ja videoita. Tämä on taatusti tulevaisuuden taito ja ammatti-ala.

Riikka-Liina : olet hyvin taitava luonnontieteissä. Luonnontieteiden osaaminen luo yhteiskuntaan hyvinvointia.

Ida : olet kiinnostunut kansainvälisyydestä ja yhteiskunnallisista asioista. Upeat tuloksesi yhteiskuntaopissa ja historiassa auttavat ymmärtämään maailmaa.

Niko : olet rauhallinen ja itsenäinen tyyppi. Pärjäät näillä omilla vahvuuksillasi maailmassa.

Siiri : harrastat urheilua ja käyt salilla. Hyvä fyysinen kunto on avain hyvään elämään ja oppimiseen.

Helmi : harrastat urheilua suunnitelmallisesti. Olet tehnyt sitä pienestä pitäen. Liikunnallinen harrastus antaa rytmiä elämään.

Joel : olet hyvin taitava englannissa. Hyvä kielitaito on tärkeä osaaminen kansainvälistyvässä maailmassa.

Eemeli : opiskelutoverisi pitävät sinua ystävällisenä ja rauhallisena tyyppinä. Nuo ovat hienoja luonteenpiirteitä, joiden varaan on hyvä rakentaa elämää.

Tulevista ylioppilaista meille jäi siis hyvin myönteinen kuva. Teissä on monenlaisia osaajia ja taitureita. Teissä on lukuisia urheilijoita, sinnikkäitä puurtajia ja työmyyriä, kansainvälisiä tyyppejä ja kielineroja sekä monilahjakkuuksia. Käyttäkää noita taitoja eduksenne ja olkaa rohkeita. Kiitos teille kaikille näistä yhteisistä vuosista ja toivon menestystä jokaiselle elämässänne.

Oikein onnellista lakkiais- ja itsenäisyyspäivää kaikille !

 

 

 

 


 

maanantai 17. lokakuuta 2022

Nuori Yrittäjyys ry:n hallitus on näköalapaikka nuorten yrittäjyys- ja työelämäosaamiseen

 

Nuori Yrittäjyys ry:n hallitus yhdistyksen 20-vuotisgaalassa 13.10.2022

Minulla on ollut ilo ja kunnia toimia Nuori Yrittäjyys ry:n hallituksessa nyt  kaksi kokonaista toimintavuotta 2020-22. Hallituspaikka on todellinen näköalapaikka suomalaisten nuorten mahdollisuuksiin saada maailman parasta yrittäjyys-, työelämä- ja talousosaamista. Nuori yrittäjyys  konsepti tarjoaa Suomen parhaat mallit yrittäjyyden kokeilemiseen alakoulussa, yläkoulussa, toisella asteella sekä korkea-asteella. 

NY on profiloitunut myös osaavana opettajankouluttajana näissä teemoissa. Lasten ja nuorten tulee saada jo varhain oppeja ja kokemuksia eri ammateista, yrittäjyydestä sekä talouskasvatusta. Tämä luo pitkällä aikavälillä nuorille parempaa oman talouden hallintaa, maalle osaavampaa työvoimaa sekä tulevaisuudessa  hyvinvointia yhteiskuntaan. Kunnille tämä näyttäytyy parempana veto- ja pitovoimana sekä alueellisena elinvoiman säilyttämisenä. Yrittäjyys on nähtävä yhtenä potentiaalisena uravaihtoehtona. 

Kiitos tästä mahdollisuudesta olla mukana ! tiistai 7. kesäkuuta 2022

Rehtorin sanat ylioppilaille kevät 2022

 


Arvoisa juhlaväki

”Me olemme sitä mitä me toistuvasti teemme. Erinomaisuus ei siis ole yksittäinen teko, vaan tapa”näin sanoi antiikin filosofi ja luonnontutkija Aristoteles yli 2000 vuotta sitten. Aristoteles muuten perusti Lykeion nimisen oppilaitoksen, josta myös lukion nimitys tulee. Olemme siis pieni osa tätä pitkää jatkumoa.

Kulunut kevät on asettanut meidät pohtimaan laajemminkin elämän suuria ja syvempiä kysymyksiä.Olemme joutuneet pohtimaan hyvän ja pahan olemusta sekä inhimillisyyttä. Meillä normaaleina pidetyt asiat kuten elämän kunnioitus ja rauha eivät ole toteutuneet kaikkialla. Myös Aristoteles ja muut antiikin viisaat ovat pohtineet ihmisyyttä ja hyvää elämää. Mistä hyvä ja nautinnollinen elämä koostuu?

Olen tullut siihen johtopäätökseen, että loppupeleissä elämän hienoimmat hetket palautuvataineettomiin arvoihin, jotka ovat itsessään runsaita ja ehtymättömiä. Perusturvallinen elämä koostuu perheestä, läheisistä, ystävistä sekä muista sosiaalisista kontakteista ja luonnosta. Nämä kaikki ovat ilmaisia. Näistä elementeistä syntyvät myös elämän mielekkyys, merkitys ja lopulta myös motivaatio tekemiseen. Kannattaa pitää asiat yksinkertaisina. Keep it simple, sanoi joku toinen viisas.

Tätä ajatusta tuki myös syksyllä tehty tekoälyavusteinen hyvinvointi- ja jaksamiskysely yhdessäkummiyritys Aiwo Digitalin kanssa. Kyselyn tuloksena lukion opiskelijoiden jaksamista tukivat parhaiten ystävät ja kaverit, perhe ja lähipiiri, urheilu ja liikunta, opettajat ja henkilökunta sekäjatkuva kannustaminen ja tukeminen. Tämä meidän aikuisten on hyvä muistaa.

Kestävän kehityksen sertifikaatin kehittämiskohteena oli tänä lukuvuonna vaatetusteollisuus. Nostimme tarkasteluun vaatetusteollisuuden, koska aihe puhuttelee nuoria ja vaatetusteollisuus käyttää runsaasti vettä prosesseissaan ja ajoittain kannustaa myös pikamuotiin. Saimme korkeakoululuentoja vaatteiden kierrätyksestä ja kiertotaloudesta, älyvaatteista sekä vastuullisista puukuitupohjaisista tekstiilikuiduista. Tämä haastaa pohtimaan omaakin pukeutumistaan.

Kestävä kehitys huomioitiin myös oppivelvollisuuden laajentumisessa 18 ikävuoteen. Hankimme lukion ykkösille yritysmaailmasta kierrätettävät Lukiolaiskannettavat ja sähköisten digikirjojen ja –materiaalien kirjo laajeni joka oppiaineeseen. Korkeakouluyhteistyötä tiivistettiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutin kanssa. He järjestivät lukion ykkösille biotalousopintoja sekä keväällä InnoFlash yrittäjyysopinnot. InnoFlashissä lukion opiskelijatiimit saivat vaativan toimeksiannon kummiyritys Ommelliselta ratkottavakseen. Tällainen yritysyhteistyö ontoiminnallemme elinehto ja se yhdisti mainiosti korkeakouluopinnot lukio-opintoihin.

Tulevat ylioppilaat ovat joutuneet testaamaan toden teolla omaa resilienssiään eli kriisikestävyyttään tai psykologista palautumiskykyään. Koko teidän lukiopolkuanne on värittänyt korona pandemia. Toivottavasti ”iso K” – korona  on kasvattanut teistä vahvempia ja olette saaneet tilalle uusia opiskelutaitoja. Vaikka Wanhojen tansseissa, penkkareissa, yo-kokeissa sekä muissa lukion tapahtumissa oli paljon muutoksia ja ”säätöä”, selvisitte niistä joustavasti ja voittajina maaliin. Ne ovat jälkikäteen ajatellen arvokkaita kokemuksia ja ennen kaikkea oppia. Osaatte toimia hienosti muuttuvissa olosuhteissa. Näitä hybridioppimisen taitoja ja sitkeyttä tarvitaan taatusti jatko-opinnoissa ja niistä on teille tulevaisuudessa hyötyä.

Joukossanne on huipputyyppejä, urheilijoita, motivoituneita opiskelijoita ja kansainvälisiämoniosaajia. Erityisesti mieleeni jäivät yrittäjyys- ja kekeryhmien tempaukset. Yrittäjyystiimikehitti mainion opiskelijakahvilan Cafe de Keijon ja oppi konkreettisesti kahvilanpyörittämisestä jaliiketoiminnasta.

Korona aikaan mukavan piristyksen toi myös Muuramen lukion 25-vuotisjuhlat risteilyteemalla.Erittäin kekseliäitä ja yritteliäitä oppimisprojekteja molemmat.

Kenties tärkeimpänä asiana toivoisin teidän muistavan ja omaksuvan kestävän kehityksen tavoitteemme : elää kestävää elämäntapaa ja huomioida muut. Se riittää.Teistä ei hennoisi luopua, mutta siipenne kantavat kyllä maailman tuulissa.

Kiitos ja hyvää jatkoa elämäänne!

Aki Puustinen

Rehtori Muuramen lukio