Learn. Lead. Innovate.

Learn. Lead. Innovate

keskiviikko 23. tammikuuta 2013

School's Security Day. "Flipped" car and other workshops

Our teacher teams planned marvellous Security Day for the school. There was different workshops to improve our security and safe. First there was a lecture about internet security by local policeman. Then we heard touching story about person who was indured and paralyzed in motorcykel accident. After these lectures we had different workshops in various areas :

1. "Flipped car" accident and traffic police
2. First aid by local Red Cross
3. Han Man Doo sport and self defence
4. Sexual security for youngsters
5. Army and military service
6. Traffic security

"Training and discussion about these matters with students are the best security plan for school"

Pictures from "Flipped car" section

tiistai 22. tammikuuta 2013

Pelillistäminen (gamification) ja peliteoria lukion johtamisessa

Lukion johtamistapaan voi hivuttaa pelimekaniikan ja pelillisyyden elementtejä. Vaikka kyseessä ei olekaan varsinainen pelaaminen,voi lukion toimintakulttuurissa hyödyntää samoja innostamisen, ilon, yhteisöllisyyden ja opiskelijoiden osallistamisen muotoja.

Olemme käyttäneet tavoitteellisuutta henkilöstön kanssa laatiessamme yhdessä strategiaa. Yhteisen vision ja arvojen myötä työstä on tullut tavoitteellisempaa. Tavoitteita mitataan kahvihuoneen seinällä olevilla mittareilla, jotka ovat kaikkien näkyvillä. Se saattaa myös lisätä kilvoittelua, kun kaikki näkevät toistensa tekemät vierailut ja työelämäkontaktit, pedagogiset kokeilut,opiskelijoiden tekemät aloitteet sekä hanketyön.

Opettajien viikkopalaveri on nimetty ”Onnistumisten palaveriksi”, jonka tavoitteena luoda positiivisia onnistumisia ja hyödyntää positiivisuuden psykologiaa. Asiat jotka käydään läpi palaverissa, tulevat myös onnistumaan jos uskomme ja luotamme siihen itse.Jos jokin asia menee pieleen, pyrimme oppimaan virheistä ja ”mokat” ovat myös eräänlainen yhteisön käytevoima. Pyrimme suhtautumaan virheisiin huumorilla ja sallien.

Opiskelijoiden eli ”asiakkaiden”suuntaan pelillisyys ilmenee mm. seuraavalla tavalla. Jaksojen vaihtuessa on aina koko lukion yhteinen jaksotapaaminen nimeltä ”Välikohtaus”. Kohtaamisen järjestelyvastuu on kiertävä ja siihen osallistuvat ykköset, kakkoset, abit,tutorit, opettajat ja oppilaskunta. Sisältö on sinänsä vapaa, mutta ohjelmaa tulee olla 15 min ajan ja sen tulee olla rentouttavaa, hauskaa ja yhteisöllistä – ei tiedottavaa.Lopuksi rehtori palkitsee jakson hyvän teon. Palkittava voi olla opiskelija,opiskelijajoukko tai opettaja. Oletamme tämän lisäävän hyviä tekoja yhteisössämme.

Lukioon kuulumisen tunnetta lisää opiskelijoiden runsas osallistaminen lukion toimintaan (tiimit, opettajainkokoukset, vanhempainkerho,lukion vuosittaiset tapahtumat). Viimeksi opiskelijat saivat nimetä lukionluokat uudelleen. Informaation ja neuvojen kysyminen lukion Facebookin kautta lisää opiskelijoiden omistajuutta ja joukkoistaa ongelmanratkaisua. Viimeksi kysyimme ohjeita, vinkkejä ja neuvoja tiimi- ja projektiluokan kalustukseen.

 

 
keskiviikko 9. tammikuuta 2013

Steady and handy camera stand for iPad


 
Videoproduction with iPad can be quite unsteady, because it is hard to stabilize device.We found an old video camera foot and bought one iPad holder to build a great and cheap camera stand. Plastic iPad holder  combined with one screw in the bottom of the system.  Let’s start stable digitalstorytelling…


Here is video from our school's Christmas Party made by iMovie.